Privacybeleid/ Algemene voorwaarden Skin & Feet 


Privacyverklaring/algemene voorwaarden Skin & Feet

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Skin & Feet verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Skin & Feet of om een andere reden persoonsgegevens aan Skin & Feet verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring/algemene voorwaarden te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring/algemene voorwaarden goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Skin & Feet, Dalmsholterweg 1, 8147RC te Giethmen, 06 3636 6915 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 70413665. De salon is bereikbaar via 06 3636 6915.

2. Welke gegevens verwerkt Skin & Feet en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam;
            b) geboortedatum;
            c) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig);
            d) telefoonnummer;
            e) e-mailadres;
            f) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier/huisarts;
            g) Voor- en na foto’s.

2.2 Skin & Feet verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Skin & Feet;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
e) Het niet tijdig annuleren ( 24 uur van te voren ) van de gemaakte afspraak bij Skin & Feet zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten in rekening te brengen. 


3. Bewaartermijnen 

Skin & Feet verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk óf op het moment wanneer u verzoekt de gegevens te (laten) verwijderen.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Skin & Feet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Skin & Feet soms en niet altijd gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

             a) Je kunt ons vragen om een kopie van de gegevens die wij over je hebben;

             b) Je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je gegevens, of als je wilt dat wij de gegevens die we over je                        hebben corrigeren;

             c) Je kunt ons vragen om de gegevens die we over je hebben te wissen, blokkeren of beperken.

             d) Je kunt ons in bepaalde gevallen vragen de gegevens die we over je hebben te versturen naar een externe partij. 


Wanneer wij je gegevens gebruiken heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. 


6. Wijzigingen

Skin & Feet heeft ten alle tijden het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 


Deze privacyverklaring is op maandag 22 januari 2019 voor het laatst gewijzigd en voldoet aan de wettelijke eisen.


7. Contact over uw privacy 

Voor vragen over het gebruik van je gegevens kunt u bellen of berichten naar 06 3636 6915. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je gegevens, maar in ieder geval binnen 7 dagen.


8. Cadeaubonnen
       
  a) Wij geven geen contanten terug op de waarde van een cadeaubon die u zelf heeft aangeschaft of cadeau heeft gekregen.
          b) Onze cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig mits anders word aangegeven. 
          c) Heeft u aankopen gedaan via een cadeaubon maar zijn uw aankopen niet naar wens, dan krijgt u het aankoop bedrag weer terug in een cadeaubon. Privacybeleid website 


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.


Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.


Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.


De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).