Privacyverklaring Skin & Feet

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Skin & Feet verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Skin & Feet of om een andere reden persoonsgegevens aan Skin & Feet verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Skin & Feet, Dalmsholterweg 1, 8147RC te Giethmen, 06 3636 6915 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 70413665. De salon is bereikbaar via 06 3636 6915.

2. Welke gegevens verwerkt Skin & Feet en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam;
            b) geboortedatum;
            c) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig);
            d) telefoonnummer;
            e) e-mailadres;
            f) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier;
            g) Voor- en na foto’s.

2.2 Skin & Feet verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van 
Skin & Feet;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. Bewaartermijnen 
Skin & Feet verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk óf op het moment wanneer u verzoekt de gegevens te (laten) verwijderen.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Skin & Feet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Skin & Feet soms en niet altijd gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
             a) Je kunt ons vragen om een kopie van de gegevens die wij over je hebben;
             b) Je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je gegevens, of als je wilt dat wij de gegevens die we over je                        hebben corrigeren;
             c) Je kunt ons vragen om de gegevens die we over je hebben te wissen, blokkeren of beperken.
             d) Je kunt ons in bepaalde gevallen vragen de gegevens die we over je hebben te versturen naar een externe partij. 
Wanneer wij je gegevens gebruiken heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. 
6. Wijzigingen
Skin & Feet heeft ten alle tijden het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 
Deze privacyverklaring is op maandag 4 juni 1018 voor het laatst gewijzigd en voldoet aan de 
wettelijke eisen.
7. Contact over uw privacy 
Voor vragen over het gebruik van je gegevens kunt u bellen of berichten naar 06 3636 6915. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je gegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.