Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Skin & Feet
Lisette Nijzink
Dalmsholterweg 1
8147 RC Giethmen
info@skin-feet.nl
KVK-nummer:70413665

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten/cadeaubonnen van de webshop en op alle met Skin & Feet aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend afgewezen worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen onverkort van krijgt blijven.

1.3 Door het plaatsen van een product/cadeaubon bestelling op de Skin & Feet website geeft de Klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten en het privacy beleid, zoals vermeld op de website.

1.4 Onder Klant wordt verstaan de particuliere bezoeker van de internetsite.

1.5 Skin & Feet behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Laast Gewijzigd: 07-08-2021.

Artikel 2 – Aanbod

2.1 Al het aanbod van deze webshop is er zolang de voorraad strekt. Skin & Feet is gerechtigd het aanbod te wijzigen.

2.2 Skin & Feet behoudt uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Cadeaubonnen en afgeprijsde producten zijn uitgezonderd bij het invoeren van een kortingscode. Kortingscodes zijn niet te combineren met andere kortingsbonnen.

2.4 Cadeaubonnen zijn alleen te gebruiken in de salon en niet via de webshop te besteden.

2.5 Een aankoop komt tot stand op het moment dat de betaling is afgerond en er een orderbevestiging is verstuurd naar de email adres dat is opgegeven door de klant.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Tijdens het bestelproces wordt er in het besteloverzicht de verzendkosten en de totaalprijs van de bestelling getoond, waarna de bestelling geplaatst kan worden.

3.2. De verzendkosten voor een bestelling in Nederland bedragen €6,95. Bestellingen boven €75,00 worden GRATIS verzonden binnen Nederland. De bestelling wordt bezorgd door PostNL. Bezorging vindt bij PostNL plaats van maandag t/m zaterdag tot 21:30.

3.3 Skin & Feet, Medik8, Loveli en Spa Salonnepro behoudt het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.4 Aanbiedingsprijzen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Nederlandse betaling van een online bestelling wordt geregeld door Mollie Payments en verloopt door middel van iDEAL.

4.2 Skin & Feet behoudt zich het recht van bovengenoemde betaalmogelijkheid, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden en/of andere betaalmogelijkheden toe te voegen.

4.3 Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de Klant een orderbevestiging per opgegeven e-mailadres. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Skin & Feet de order goed heeft ontvangen.

4.4 De bestelling is volledig voldaan zodra de betaling is volbracht en er een orderbevestiging is ontvangen per mail.

4.5 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betalingsmogelijkheid aan Skin & Feet te melden.

4.6 Skin & Feet treft passende technische maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 4 – Levering en verzending

5.1 Skin & Feet verpakt alle bestellingen zorgvuldig. Skin & Feet is niet aansprakelijk voor onzorgvuldigheid van postbezorgers tijdens het verzenden van jouw pakket. Bij schade wat tijdens het bezorgen is aangebracht is de klant verplicht dit direct te melden bij Skin & Feet.

5.2 Bestellingen worden gemiddeld met 2/3 werkdagen verzonden. Skin & Feet is niet aansprakelijk voor vertraging bij PostNL. Ook worden er geen bestellingen verzonden tijdens feestdagen.

5.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens het bestelproces opgegeven adres. Verzending vindt plaats via brievenbuspost of track&trace pakketpost van PostNL.

5.4 Indien door de Klant een onjuist adres is opgegeven, zijn de hieruit voortvloeiende schade en verzendkosten voor de Klant.

Artikel 6 – Retourneren en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of deze onbeschadigd en compleet zijn. Mocht dit niet het geval zijn moet de klant dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling melden.

6.2 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken per mail aan Skin & Feet info@skin-feet.nl

6.3 De Klant verplicht zich om binnen 14 dagen na de melding van het product omtrent de herroepingsrecht, de product(en) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, (onbeschadigd & ongebruikt) voorzien van het eventuele plastic seal label.

6.4 Indien de Klant na afloop van de 14 dagen na ontvangst niet kenbaar heeft gemaakt gebruikt te maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.

6.5 De Klant heeft recht op terugstorting van het aankoopbedrag, exclusief de vooraf betaalde verzendkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terugontvangen is door Skin & Feet. Door zichtbaar geopende of beschadigde producten neemt Skin & Feet contact op en worden de kosten niet teruggeboekt op de rekening van de klant.

6.6 Indien de uiteindelijke orderwaarde na een gedeeltelijke retournering onder de gratis verzending grens van €75,00 komt, worden de verzendkosten van de oorspronkelijke zending alsnog automatisch in mindering gebracht op het retourbedrag.

6.7 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 – Cadeaubonnen. Deze worden ook niet ingewisseld voor contacten. Bij betaling via de salon met een cadeaubon wordt het bedrag van een eventueel geretourneerde product(en) teruggegeven in een cadeaubon.
• Geopende producten
• Producten die gebruikt zijn.
• Producten die schade hebben door toedoen van de klant.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De webshop van Skin & Feet is nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant de webshop. De webshop nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2 Indien Skin & Feet, om welke reden dan ook, schade moet vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor schade is veroorzaakt.

8.3 Skin & Feet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van Skin & Feet, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van het product (gebruiksaanwijzing) dan wel voor onjuist of onoordeelkundig gebruik door de consument.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 Skin & Feet doet haar uiterste best privacygegevens van klanten te beschermen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Skin & Feet daar niet aansprakelijk voor.

9.2 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door de webshop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het verwerken en afronden van de bestelling
• De betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
• Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de Klant relevante informatie of nieuwsbrieven.
• Om de aankoophistorie terug te zien en hierop passend advies te kunnen geven.

9.3 De webshop van Skin & Feet verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

9.4 De webshop neemt daarbij alle van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 10 – Kachtenregeling

10.1 Bij klachten is de klant verplicht om eerst zich te melden bij Skin & Feet, zodat Skin & Feet de kans heeft om de klacht te oplossen.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Skin & Feet direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 In geval van een klacht zal Skin & Feet deze bij binnenkomst binnen 3 dagen beoordelen en hier de klant van op de hoogte te brengen en binnen 14 dagen in behandeling te nemen om tot een oplossing te komen.

Artikel 11 – Toepasselijkheid

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze
Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Zet je eerste stap naar huidverbetering

Maak direct een afspraak voor vrijblijvend intakegesprek

Maak een afspraak